– Zamknięcie fragmentu jezdni ulicy Zapolskiej

W dniach 15 maja – 31 maja 2023 r. zostanie zamknięty fragment jezdni ulicy Zapolskiej na odcinku od wjazdu do Centrum Pediatrii do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego.

Zamknięcie wyżej wymienionego odcinka ma związek z realizacją przebudowy fragmentu ul. G. Zapolskiej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Mjr H. Dobrzańskiego – Hubala do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu”. Na czas zamknięcia fragmentu jezdni poprowadzone zostaną objazdy.  Dojazd do Centrum Pediatrii jest zapewniony od strony ul. Hubala Dobrzańskiego.

Back to top