– IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej z prestiżową nominacją

Nominacja do polskiej edycji Europejskiej Nagrody za innowacyjność w nauczaniu– Erasmus+ 2023 dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.

Projekt Erasmus+ „NOWA SZKOŁA – NOWY START”, zrealizowany przez zespół nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu, pod opieką koordynatora Katarzyny Bacy, został nominowany do polskiej edycji Europejskiej Nagrody za innowacyjność w nauczaniu– Erasmus+ 2023 w kategorii: szkoły ponadpodstawowe. Jest to już drugie wyróżnienie – wcześniej projekt został uznany za przykład dobrej praktyki, który może służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji.

Nagroda European Innovative Teaching Award (Europejska Nagroda za innowacyjność w nauczaniu) jest przyznawana przez Komisję Europejską. Została ustanowiona Komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji. Służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu.

Celem projektu było rozwijanie umiejętności uczniów szkół średnich w zakresie języka angielskiego i kompetencji XXI wieku (praca zespołowa/współpraca, uczenie się przez całe życie, wewnątrzsterowność, krytyczne myślenie, kreatywność). Dzięki wdrożonym trzem innowacjom pedagogicznym szkoła opracowała nowy system oceniania, który zachęcał uczniów do brania odpowiedzialności za swoją naukę, otworzyła oddział dwujęzyczny, by nasi uczniowie mogli wykorzystywać język angielski w różnych kontekstach, integrując wiedzę z różnych dyscyplin, wprowadziła innowacyjne metody nauczania i kreatywnie wykorzystała przestrzeń szkolną, aby “odkrzesłowić” uczniów i uczynić ich aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się.

Uczniowie rozwijali swoje kluczowe kompetencje i umiejętności XXI wieku dzięki nauczaniu opartemu na projektach (Project Based Learning), oraz wykorzystującym nowoczesne technologie (Blended Learning), uczeniu się od siebie nawzajem (Cooperative Learning), zintegrowanemu nauczaniu treści i języka (CLIL), uczeniu się poprzez działanie (Active Learning), opowiadaniu historii (Storytelling), wdrażanych na różnych przedmiotach. Innowacyjnie wykorzystywali narzędzia cyfrowe (współpracowali z rówieśnikami z zagranicy w ramach czterech projektów eTwinning, korzystali regularnie z Narzędzi Google – pakiet GSuite). Uczniowie sami tworzyli swoje kryteria sukcesu, nie porównywali się z innymi, tylko mierzyli swój postęp w odniesieniu do swoich własnych celów. Nauczyciele zredukowali liczbę ocen do minimum, na rzecz konstruktywnej informacji zwrotnej i planowali dla uczniów zadania wymagające głębokiego przetwarzania, tak by uczniowie jak najwięcej wynosili z lekcji.

Szkoła wyposażyła niektóre z sal lekcyjnych w łatwe do przenoszenia ławki, aby umożliwić pracę grupową, w parach i indywidualną. W razie potrzeby adaptowaliśmy przestrzenie w naszych salach lekcyjnych na obszary współpracy, przestawiając/łącząc tradycyjne ławki. Wykorzystaliśmy nasze korytarze i teren przyszkolny, aby zapewnić efektywne możliwości uczenia się poza salami lekcyjnymi, zapraszając uczniów do chodzenia i rozmawiania („weź swoją historię / wiersz na spacer, opowiedz koledze/koleżance, udziel informacji zwrotnej” – lekcje języka angielskiego). Uczniowie współpracowali w większych lub mniejszych zespołach,  siedząc na leżakach, ławkach lub kocach (Fresh Air Learning – nauka na świeżym powietrzu).

– Z powodzeniem ukończyliśmy kurs online “Budowanie szkolnej strategii cyfrowej za pomocą narzędzia SELFIE” na platformie eTwinning, po którym przyjęliśmy podejście “Przynieś do szkoły swoje urządzenie” i efektywnie korzystaliśmy z Google Classroom i aplikacji edukacyjnych – podkreśla koordynator Katarzyna Baca.

Dzięki kursom w ramach projektu uczestniczący nauczyciele zrozumieli, w jaki sposób uczy się ludzki mózg i wykorzystali tę cenną wiedzę na swoich zajęciach, aby pomóc uczniom uczyć się łatwiej, lepiej  i co ważne – w szkole (bez obowiązkowej pracy domowej). Ostatecznie chcemy, aby nasi uczniowie pokochali naukę i szkołę. Robimy to na wiele sposobów – starannie planując lekcje, udzielając konstruktywnych informacji zwrotnych zamiast ocen, pozwalając na błędy (które są niezbędnym elementem uczenia się), stosując zasady Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Ale przede wszystkim budujemy relacje z naszymi uczniami, ponieważ według najnowszych odkryć w neurodydaktyce, dobre relacje są podstawą uczenia się.

Chętni nauczyciele stworzyli w szkole Profesjonalną Społeczność Uczących Się, aby wspierać siebie nawzajem w przejściu od roli wszechwiedzącego wykładowcy do roli przewodnika, który uczy się razem z uczniami.

Projekt był współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej.

Wysokość grantu: 47 153 euro

 

Back to top