– Sosnowiec gościł uczestników I Forum Pedagogów Specjalnych

W dniach 15 – 16 maja w Sosnowcu odbyły się obrady I Forum Pedagogów Specjalnych zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

Pierwszy dzień obrad poświęcony zostało problematyce usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawiciele placówek edukacji specjalnej z terenu Śląska i całej Polski oraz pedagodzy specjalni ze współpracujących z ZSSp nr 4 ośrodków w Islandii mieli w ramach spotkania nie tylko okazję do wymiany doświadczeń i zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w obszarze podejmowanej tematyki, ale również do udziału w interesujących warsztatach przybliżających innowacyjne rozwiązania w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym np. w zakresie wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości VR i AR czy komunikacji alternatywnej.

Forum było też okazją do podsumowania działań w ramach realizowanego przez ZSSp nr 4 we współpracy z Islandią międzynarodowego projektu EOS poświęconego kwestii budowania samodzielności współfinansowanego z funduszy mechanizmu EOG programu Edukacja, którego rezultatem finalnym stało się uruchomienie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu formuły mieszkania treningowego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak oraz Prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński.

Patronem medialnym było Radio Eska.

Back to top