– Wystawa Zbigniewa Blukacza w Sosnowieckim Centrum Sztuki

Czy pamiętają Państwo, co robiliście w 2020 roku w czasie lockdown’u? Jedni czytali zaległe książki, inni uczyli się piec chleb; Zbigniew Blukacz zaczął malować swoje najbliższe otoczenie.

Przymusowe zamknięcie w domu sprawiło, że artysta dostrzegł walory plam światła zalewającego jego sypialnię, przypadkowo ułożone w kuchni martwe natury z owoców i naczyń. A nade wszystko – szeroko otwarte nad swoją głową niebo. Na zupełnie wyjątkową wystawę obrazów profesora katowickiej ASP Zbigniewa Blukacza zapraszamy od piątku, 12 maja.

Blukacz pozostaje twórcą wrażliwym i skupionym. Wyraźniej, niż świat zewnętrzny, ukazuje na obrazach własną recepcję tego świata. Wychwytuje niuanse: relacje, nastroje, wrażenia, a jednocześnie stawia pytanie najbardziej ogólne, lecz zarazem najistotniejsze: co w naszym życiu jest ważne? Swoje odpowiedzi podaje w sposób nienarzucający się, niedogmatyczny. Pozostawiający innym przestrzeń na ich własne wybory.

Twórczość Zbigniewa Blukacza ciągle ewoluuje, ukazując odbiorcom nowe odsłony. Artysta bowiem pozostawia wolność jako swoje podstawowe narzędzie artystycznej wypowiedzi. Stałe w tej twórczości pozostaje również nieustanne poszukiwanie formy, zaufanie wewnętrznym przeżyciom i szczerość w ich wyrażaniu.

Małgorzata Malinowska-Klimek

ZBIGNIEW BLUKACZ / KAŻDY DZIEŃ

Obrazy na papierze z lat 2020-2022

wystawa trwa do 2 lipca 2023 roku

kuratorka wystawy: Małgorzata Malinowska-Klimek

Back to top