– Z niezgodą w Polskę

Teatr Zagłębia rusza w Polskę. Spektakl „niezgoda.jpg” w reżyserii Justyny Łagowskiej i według tekstu Darii Sobik weźmie udział w programie „TEATR POLSKA”. Odwiedzi miejscowości, w których nie funkcjonują teatry instytucjonalne.

W tegorocznej edycji programu, spośród 149 zgłoszeń „niezgoda.jpg” znalazła się wśród 14 wybranych spektakli. Pokazy wybranych przedstawień odbywać się będą w ośrodkach kultury w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2023 roku.

Ogromnie cieszymy się z wyróżnienia naszego spektaklu i z możliwości pokazania go szerszej publiczności. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapoznać młodzież z całej Polski z problematyką „niezgody.jpg” – mówi Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Program „TEATR POLSKA” organizowany jest od 2009 r. przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Jego celem jest zwiększenie mobilności teatrów i popularyzacji sztuki teatralnej w miejscowościach nieposiadających teatru instytucjonalnego. Popularyzuje sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

„niezgoda.jpg” to wyjątkowy spektakl, który grany jest w szkolnych klasach. Bohaterowie spektaklu wykrzykują swoje marzenia o buncie, opowiadają sobie skrywane dotąd tajemnice, a czasem tylko siedzą i patrzą w okno, jakby na coś czekali. „niezgoda.jpg” opowiada o przyjaźni i o tym, kiedy czujemy, że ją tracimy; o różnicy między tym, kim jesteśmy, a tym, jak widzą nas inni; o przekraczaniu granic i tych chwilach, które następują zaraz po, a których nie da się przewinąć wstecz, jak ulubionego kawałka z playlisty.

Spektakl powstał we współpracy z młodzieżą – jego istotną częścią były dwutygodniowe warsztaty z uczniami i uczennicami Szkoły Podstawowej nr 4 w Sosnowcu, stanowiące inspirację do powstania tekstu sztuki – wyjaśnia I. Woźniak.

Przedstawienie należy do nurtu „teatru w klasie” i jest grane w salach lekcyjnych, po to, żebyśmy mogli spotykać się z uczniami i uczennicami w naturalnym dla nich środowisku szkoły. Integralnym elementem pokazów są także warsztaty pedagogiczno-teatralne dla całej klasy, których celem jest zgłębienie tematyki spektaklu w atmosferze zaufania i twórczej współpracy.

Back to top