– Konsultacje społeczne ws. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”

Gmina Zawiercie – Lider projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II” podała do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w przedmiotowym projekcie.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Poręba  do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Projekt uchwały dotyczącej Regulaminu naboru oraz warunków udziału w projekcie dostępny jest TUTAJ

Uwagi dotyczące projektu dokumentu  można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Zawierciu oraz w formie elektronicznej (za pomocą aplikacji mobilnej do konsultacji społecznych Gminy Zawiercie).

Konsultacje prowadzone są w dniach od 13 do 20 czerwca 2023 r.

Back to top