– Wschodnie dzielnice bogatsze o prawie 6 mln zł

Ponad 5,6 mln zł, tyle kosztowały prace związane z przebudową sieci wodociągowej oraz odbudowy nawierzchni w ulicach: Sławkowskiej, Dojazdowej, Pekińskiej. Wspólny projekt Sosnowieckich Wodociągów oraz miasta został zrealizowany w terminie czyli do końca czerwca.

Najtrudniejsze, najbardziej czasochłonne prace związane były z budową nowej sieci wodociągowej. W sumie ułożono jej 2,8 km. Wybudowano również nowe przyłącza. Po zakończeniu prac ziemnych wykonawca, którym było Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic skupiło się na odtworzeniu dróg i chodników, które przy tego typu inwestycjach są rozbierane.

Nowy chodnik pojawi się na ponad kilometrowym odcinku ul. Sławkowskiej od skrzyżowania z ulicą Jałowcową do ul. Pekińskiej. Kolejne ok. 400 metrów w pozostałych miejscach objętych inwestycją. Do tego należy doliczyć ponad 3 km nowego krawężnika oraz 1,1 km obrzeża.

To co z pewnością najbardziej ucieszy kierowców związane jest z nowym, równym asfaltem. Nowa nawierzchnia pojawiła się na ul. Sławkowskiej, Pekińskiej i Dojazdowej. W sumie to 1, 7 km. Cała inwestycja realizowana była od lipca 2022 roku do końca czerwca 2023 r.

 

Back to top