– Matura międzynarodowa w Staszicu

Miniony rok szkolny 2022/2023 był dla IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica czasem intensywnej pracy w zupełnie nowym dla szkoły obszarze.

IV Liceum starało się o uzyskanie autoryzacji w International Baccalaureate Diploma Programme. Oferta edukacyjna realizowana w ramach programu jest skierowana do uczniów szkół średnich – w szczególności tych, którzy marzą o podjęciu studiów za granicą, gdyż uzyskany po ukończeniu nauki certyfikat maturalny uznawany jest przez uczelnie na całym świecie. Szkoła dołączyła do grona IB World Schools 6 lipca 2023 roku.

https://www.ibo.org/school/061902/

Mamy nadzieję na uzyskanie wymaganych przez polskie prawo zgód i pozytywnych opinii ze strony Organu Prowadzącego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki
i otworzenie oddziału międzynarodowego – potocznie nazywanego oddziałem pre‑IB – we wrześniu 2024 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o strukturze programu, które znaleźć można na stronie szkoły w zakładce IB.

IV Liceum Ogólnokształcące DP e-certificate

Back to top