– Dobiega końca Projekt Erasmus w CKZiU przy ul.Kilińskiego

W dniu 22.12.2023 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Centrum Informacji Miejskiej będą nieczynne. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7.30-13.00.

30 listopada  w CKZiU w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 zakończy się realizacja projektu „Czas na Nas! Zarządzaj swoim czasem, zarządzaj sobą” odbywającego się w ramach programu Erasmus+.

Uczestnikami projektu jest młodzież CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25  klas 4KT i 4T, kształcąca się na kierunku technik transportu kolejowego oraz ukraińskiej Wyższej Szkoły Zawodowej Transportu Kolejowego w Zdołbunowie. Autorami projektu i jego koordynatorami byli nauczyciele Technikum nr 4 Transportowego Bożena Lasota i Robert Jastrzębski, a opiekę nad młodzieżą w trakcie mobilności sprawowali dodatkowo Renata Majewska i Rafał Krążek.

Głównym tematem projektu jest czas. Uczestnicy pilnie uczą się, jak go planować, nie tracić, jak nim sensownie zarządzać i na co warto go przeznaczać. Tworzą  wspólnie planery –  narzędzia służące planowaniu, a także miniporadnik o zarządzaniu czasem wraz z hasłami motywacyjnymi oraz słowniczek z podstawowymi zwrotami ułatwiającymi komunikację w języku angielskim,polskimi ukraińskim.  Miejscem spotkania grup był Złoty Potok. To tam w czerwcu uczestnicy regenerowali się i zbierali siły do projektowych działań.

W starannie przemyślanym projekcie jest czas nie tylko na pracę, ale również na pasje, w tym zwłaszcza pasję kolejową. Pobyt na terenie Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach pozwolił uczestnikom zakosztowania dawnego kolejarskiego fachu. Rozwijaniu pasji służyły też warsztaty fotograficzne, w czasie których można było poznać przeszłość fotografii, ale też jej współczesne oblicze.

W harmonogramie mobilności znalazło się także odwiedzenie Sosnowca i  samej szkoły. Uczestnicy projektu spotkali się z Dyrekcją i nauczycielami, oglądali pracownie zawodowe, makiety sterowania ruchem kolejowym, korzystali z symulatora lokomotywy EU07-478s i mieli możliwość przełożenia rozjazdu za pomocą dźwigni. Goście, oprowadzani przez polską młodzież, zobaczyli też sygnalizatory kolejowe w skali 1:1 oraz zabytkowy parowóz TY51-133. Ukraińscy goście odwiedzili także Kraków.

 

 

Back to top