– Jan Bukowski – twórca z kręgu Młodej Polski. Wystawa z okazji 150. urodzin artysty w Galerii Trójkąt w Kole

10.11 -10.12.2023 r. Galeria Trójkąt w Kole zaprasza na wystawę planszową zaprojektowaną na bazie fotografii autorstwa dr Tadeusza Łyczakowskiego, które przedstawiają dorobek Jana Bukowskiego jednego z najważniejszych polskich twórców 1 połowy XX wieku.

Twórczość artysty podzielona jest na poszczególne działy, takie jak: grafika użytkowa, malarstwo sztalugowe i ścienne oraz witraże. Prezentowane są m.in. realizacje artysty wykonane na terenie miasta Krakowa, np. w Bazylice Mariackiej i Pałacu Wielopolskich – siedzibie krakowskiego Magistratu. Zaakcentowana jest również sztuka użytkowa, której Bukowski poświęcił wiele uwagi, jak: tkaniny, plakaty, a także liczne ilustracje książkowe, które zaprojektował pracując na stanowisku kierownika artystycznego drukarni Uniwersyteckiej w Krakowie.

Obszernemu materiałowi fotograficznemu towarzyszy tekst pod redakcją profesora Piotra de Bończa Bukowskiego nakreślający charakter twórczości Jana Bukowskiego.

Wystawa zapowiadająca zbliżające się podsumowanie projektu: Konserwacja kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego, dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, dofinansowano z ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Jan Bukowski (1973-1943) – to jeden z najważniejszych polskich twórców 1 połowy XX wieku, sytuujący się – zaraz po Stanisławie Wyspiańskim i Józefie Mehofferze – w pierwszym rzędzie wiodących artystów środowiska krakowskiego XIX i XX wieku. Malarz, grafik, ilustrator, projektant witraży i polichromii, projektował również kilimy, meble, drobne przedmioty użytku codziennego i wnętrza. Społecznik (m.in. członek-założyciel Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”) i pedagog (profesor Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie) . W latach 1935-1939 pracował w Sosnowcu przy konserwacji polichromii Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembły kościoła NMP w Sosnowcu (obecnie katedry). Zaprojektował wówczas witraży do tegoż kościoła, które wykonał Krakowski Zakład Witrażów S.G.Żeleński. Sosnowiecki zespól 43 witraży jest nie tylko największą realizacją artysty, zaprojektowanych dla jednego obiektu, są jednymi z najwybitniejszych dzieł, które powstały w okresie międzywojnia.  Wystawa  w Galerii Trójkąt w Kole między 10 listopada a 10 grudnia 2023.

 

Fotografie: dr Tadeusz Łyczakowski

Tekst: prof. Piotr de Bończa Bukowski

Organizator: Instytut Kultury Willa Decjusza

https://willadecjusza.pl/

Back to top