– Dziedzictwo odzyskane – wystawa w Muzeum w Sosnowcu

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu od czerwca 2023 roku realizuje, dzięki wsparciu MKiDN, projekt dotyczący konserwacji trzech kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego – zrealizowanych dla sosnowieckiej katedry. Do dzisiaj witraże, zrealizowane wg tych projektów zdobią transept sosnowieckiej świątyni.

W ostatnich dniach października b. r. zakończyła się prawie dwuletnia konserwacja trzech wielkoformatowych kartonów witrażowych autorstwa Jana Bukowskiego wykonanych dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, znajdujących się w zbiorach Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Prace renowacyjne rozpoczęły się w czerwcu 2022 roku. Na początku listopada b.r. powróciły z pracowni konserwatorskiej w Krakowie dwa kartony: „Matka Boża Różańcowa z Dzieciątkiem” i „Stygmatyzacja św. Franciszka”. W ubiegłym roku przeprowadzono renowację projektu witraża „Najświętsza Maria Panna”.

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu nabył te trzy wyjątkowe kartony na rynku antykwarycznym w 2015 roku. To jedyne zachowane prace z kompletu liczącego 43 projekty, które Jan Bukowski wykonał w latach 1935-1939 dla sosnowieckiego kościoła. Niestety, znajdowały się w złym stanie zachowania, nosząc znamiona wieloletniego przechowywania w nieodpowiednich warunkach. Wymagały przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych prac konserwatorskich. Dzięki ministerialnemu wsparciu finansowemu, po przeprowadzeniu żmudnych prac, odzyskały swój pierwotny blask i już 24 listopada b.r. zostaną zaprezentowanie publiczności na wystawie w muzeum. Będzie to ich pierwsza prezentacja, a zatem wyjątkowa gratka dla koneserów i badaczy sztuki międzywojnia, a w szczególności twórczości Jana Bukowskiego, wybitnego krakowskiego artysty przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego. Należy podkreślić ich wyjątkowość i fakt, że witraże wykonane wg tych projektów znajdują się do dzisiaj w oknach transeptu katedry. Warto wspomnieć, że fundatorami witraży „Stygmatyzacja św. Franciszka” i „Najświętsza Maria Panna” było małżeństwo Marii i Stanisława Kraupów, zaś „Matkę Bożą Różańcową z Dzieciątkiem” ufundowali Helena i Ludwik Piątkowscy. Należą one do bardzo dużego zespołu (43 przeszklenia) wykonanego, wg projektów Bukowskiego, przez renomowany Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński. Wspólnie z polichromiami Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembły dekorującymi kościół, tworzą wyjątkowy klimat wnętrza świątyni, rozświetlając je barwionym światłem. Są także świadectwem relacji i kontaktów kulturalnych pomiędzy Sosnowcem i środowiskiem artystycznym Krakowa. Stanowią ważny element naszego narodowego dziedzictwa.

     Odrestaurowane witraże zostaną zaprezentowane publiczności na wystawie w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu w terminie od 24 listopada do 10 grudnia b.r.

 W dniu otwarcia ekspozycji odbędzie się sesja naukowa „DZIEDZICTWO ODZYSKANE. Witraże katedralne Sosnowca i ich polityczne paradygmaty”.

Zadanie „Konserwacja kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Back to top