– Firma As-Pol w otoczeniu pracodawców CKZiU

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7:30-13:00. W dniach 29-30.03.2024 r. Centrum Informacji Miejskiej będzie nieczynne.

23 stycznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego podpisało umowę partnerską z  producentem zdrowej karmy mięsnej dla psów firmą  As-Pol z Jaworzna.

Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów kształcących się w Technikum nr 1 Ekonomicznym w zawodzie technik weterynarii.

Firma As-Pol będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk i staży zawodowych, dzięki czemu uczniowie CKZiU nabędą dodatkowe umiejętności oraz  poszerzą swoje kompetencje zawodowe. Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.

 

Back to top