– Lokal na kulturę – przed nami szósta edycja

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7:30-13:00. W dniach 29-30.03.2024 r. Centrum Informacji Miejskiej będzie nieczynne.

Na czym polega „Lokal na kulturę”? Chodzi o wyłonienie najemców lokali użytkowych Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej czy twórczej.

To ukłon w kierunku osób, które mają fajne pomysły, ale nie zawsze dysponują finansowymi możliwościami na ich realizację. Ceny lokali są bowiem bardzo konkurencyjne.

Do konkursu może się zgłosić każdy, a o tym, komu przyznać lokal, zadecyduje komisja konkursowa. Co ważne, stawka czynszu w pierwszym roku wynosi 1 zł za metr kwadratowy.

W tym roku na potencjalnych najemców czeka 7 lokali w następujących lokalizacjach:

  1. Dęblińska 1
  2. Głowackiego 4
  3. Lwowska 29b
  4. Modrzejowska 32a
  5. Niepodległości 10
  6. Warszawska 3/18-19
  7. Zwycięstwa 7

Powierzchnie lokali: 43-304 m²

Stawki czynszu: 3,00-9,00 zł netto/m²

Na oferty czekamy do 29 lutego 2024 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można składać:

  • osobiście – oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokal na kulturę – Nie otwierać” oraz adresem lokalu, którego oferta dotyczy, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, IV p., pokój 503E, w godzinach pracy tj. poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.
  • pocztą – na adres Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: „Lokal na kulturę – Nie otwierać” (decyduje data stempla pocztowego).

Najnowszym lokalem w ramach konkursu „Lokal na kulturę” jest galeria BarwowaArt przy Skłodowskiej-Curie 10.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty

 

 

Back to top