– „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” – sięgnij po dotację

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7:30-13:00. W dniach 29-30.03.2024 r. Centrum Informacji Miejskiej będzie nieczynne.

Od 1 marca do 30 czerwca 2024 r. można składać wnioski o dotacje celowe  z budżetu miasta Sosnowca na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na instalacji urządzeń do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107,109 tel. (32) 296 05 74, (32) 296 08 25
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tj. w godz. 7.30 – 18.00 poniedziałek,7.30 – 15.30 wtorek – czwartek, 7.30 – 13.00 piątek.

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji oraz wzory wniosków znajdują się TUTAJ.

 

Back to top