– 1 marca ruszył proces rekrutacyjny do przedszkoli i szkół podstawowych

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7:30-13:00. W dniach 29-30.03.2024 r. Centrum Informacji Miejskiej będzie nieczynne.

1 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli miejskich oraz szkół podstawowych.

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Warto też poznać granice obwodów publicznych szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

NABÓR 2024/2025 – kliknij TUTAJ

 • Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców
  01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 12.03.2024 r. (do godz. 16.00)
 • Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
  01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 12.03.2024 r. (do godz. 17.00)
 • Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  15.03.2024 r. – godz. 14.00
 • Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
  15.03.2024 r. (od godz. 14.00) – 22.03.2024 r. (do godz. 17.00)
 • Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  26.03.2024 r. – godz. 14.00
 • Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w dniach 03.06.2024 r. – 25.06.2024 r.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

NABÓR 2024/2025 – kliknij TUTAJ

 • Zgłoszenia kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 19.03.2024 (do godz. 15.00)
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo Oświatowe 01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 20.03.2024 (godz. 15.00)
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  27.03.2024 r. do godz. 15.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  do 30.03.2024 r. do godz. 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  31.03.2024 r. – godz. 12.00
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.04.2024 r. (od godz. 12.00) – 19.04.2024 r. (do godz. 15.00)
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 26.04.2024 r. (do godz. 13.00)
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.04.2024 r. (do godz. 15.00)

Poznaj granice obwodów publicznych szkół podstawowych w naszym mieście.

Klasy IV sportowe i klasy VII dwujęzyczne

Szkoły – klasy wyższe niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  01.03.2024 r. – 27.03.2024 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy
  24.06.2024 r. – 28.06.2024 r. do godz. 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  01.07.2024 r. – godz. 15.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  do 05.07.2024 r. do godz. 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  08.07.2024 r. – godz. 12.00

Szkoły – klasy VII dwujęzyczne

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  25.03.2024 r. – 28.03.2024 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII
  26.06.2024 r. – 28.06.2024 r. do godziny 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  01.07.2024 r. – godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego
  do 05.07.2024 r. do godziny 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału
  10.07.2024 r. – godz. 12.00

Zarządzenie rekrutacja 2023/2024

Uchwała – kryteria rekrutacji 2024/2025

Więcej informacji w danym przedszkolu lub szkole, do której rodzice będą starać się o przyjęcie dzieci oraz w Wydziale Edukacji UM w Sosnowcu, nr tel. tel. 32 296 06 42.

Back to top