– Kazimierz Górniczy – ul. Fredry, Nowa: szykuje się przetarg na budowę kanalizacji

Remont na KWK Kazimierz-Juliusz

W ciągu kilku najbliższych dniu zostanie rozpisany przetarg na budowę kanalizacji w kolejnych ulicach Kazimierza Górniczego. Tym razem chodzi o ulice Fredry oraz Nową.

To kolejny wspólny projekt miasta oraz Sosnowieckich Wodociągów. Pierwszy etap obejmuje budowę 1 km sieci kanalizacyjnej w ulicy Fredry wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej (prawie 1 km). Prace obejmują częściowo również ul. Anki Kowalskiej i Broniewskiego, a także budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań na ul. Fredry. Asfalt pojawi się też na przedłużeniu ul. Anki Kowalskiej w kierunku ul. Nowej.

Co ważne projekt obejmuje również budowę nie tylko sieci kanalizacji sanitarnej, ale także tłoczni ścieków, sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi. Budowa będzie realizowana w dwóch etapach:

“Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w rejonie ulic: Aleksandry Fredry i Nowej”,

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Nowej, Fredry”

Kolejny etap to budowa sieci w ulicy Nowej, a następne prace koncentrują się na mniejszych ulicach krzyżujących się z ulicą Nową. Całość to koszt ponad 30 mln zł.

Termin realizacji zadania:  do 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakres zadania:

– budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  o długości ok. 1535m,

– przebudowa ul. Fredry poprzez wykonanie nowych chodników, zjazdów, nawierzchni jezdni wraz z konstrukcją,

– przebudowa ul. Nowej (odcinek przy Cmentarzu),

– wykonanie kanału technologicznego o długości ok. 970m,

– budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego o długość ok. 65m,

– budowa separatora substancji ropopochodnych,

– wykonanie dwóch wyniesionych skrzyżowań: (skrzyżowanie ul. Fredry z ul. Anki Kowalskiej, skrzyżowanie ul. Fredy z ul. Broniewskiego,

– budowa w wylotu wód deszczowych i roztopowych,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej  o długości ok. 2900m,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej  tłocznej  o długości ok. 480m,

– przebudowa sieci wodociągowej o długości ok. 800m,

– budowa tłoczni ścieków,

– wykonanie odbudowy nawierzchni ul. Anki Kowalskiej i Broniewskiego po robotach w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Inwestorzy: 

Gmina Sosnowiec (kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, przebudowa dróg)

Sosnowieckie Wodociągi S.A. (kanalizacja sanitarna, tłocznia ścieków, sieć wodociągowa, odbudowa nawierzchni)

 

 

 

Back to top