– NaftNova – są jeszcze wolne mieszkania

W ramach inwestycji przy ul. Naftowej wybudowanych zostanie 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji. W budynkach zlokalizowanych będzie 288 mieszkań. Stanowiska postojowe na terenie inwestycji – 174. Stanowiska postojowe w garażach podziemnych w budynkach – 133. Garaże wolnostojące – 40.

W dniach 8-12 lipca 2024 prowadzony będzie kolejny nabór. Na chwilę obecną wolnych pozostaje kilkanaście lokali mieszkalnych, o metrażach od 51m² do prawie 75m².

Po szczegóły kliknij TUTAJ

Około 62 tysiące złotych – tyle zapłaci przyszły najemca 41-metrowego mieszkania w jednym z bloków przy ul. Naftowej, których budowa dobiega właśnie końca. To o ponad 200 tysięcy złotych mniej niż koszt zakupu mieszkania o takim metrażu w stanie deweloperskim po cenie rynkowej. Nowe bloki powstają wzdłuż ulicy Naftowej nieopodal kładki i Dworca Sosnowiec Południowy. W każdym z mieszkań do dyspozycji będzie łazienka wyłożona płytkami, wyposażona w wannę lub prysznic, umywalkę i wc. W mieszkaniach, w których znajduje się osobna kuchnia,znajdują się sprzęty : jest zlewozmywak i kuchenka. Podobnie jest, gdy w mieszkaniu jest aneks kuchenny. Wówczas w części pomieszczenia są płytki, a w części panele. Mieszkanie jest też wyposażone w drzwi zewnętrzne i wewnętrzne.

Nigdy w historii samorządu po 1989 roku nie budowano w Sosnowcu tylu mieszkań, które będą w zarządzie miasta – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych, z czego ponad 25 procent środków przekazało miasto w formie dofinansowania pochodzącego z Banku Gospodarstwa Krajowego. To miasto będzie wskazywało przyszłych najemców, którzy będą musieli spełnić określone kryteria.

Zaznaczamy jednak, że nie będą to mieszkania komunalne – dodaje Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.

Projekt obejmuje również budowę 133 miejsc parkingowych w podziemnym garażu, 40 kolejnych w garażach wolno stojących oraz dalsze 174 miejsca parkingowe. Projektanci nie zapomnieli o najmłodszych mieszkańcach – dla nich powstanie plac zabaw. O mieszkanie w nowych blokach ubiegać się będą mogły osoby, które spełnią opracowane na tę okazję specjalne kryteria. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może przekraczać wysokości, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 788 ze zm.).

Starający się nie może posiadać tytułu do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Sosnowca, a w przypadku posiadania takiego tytułu składa oświadczenie, że do dnia podpisania umowy najmu wyzbędzie się posiadanego tytułu prawnego. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy, ani żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego, nie może być właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie może przysługiwać jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Nie może też być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o najem mieszkania, w którym będzie mógł wytypować trzy lokale, jakimi będzie zainteresowany. Nabór będzie dokonany spośród wniosków, które wraz z niezbędnymi załącznikami zostaną złożone w wyznaczonym terminie. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów lub też innych braków, wnioskodawca zostanie powiadomiony o konieczności ich uzupełnienia. Wniosek, którego braków wnioskodawca nie uzupełni w zakreślonym terminie, jak również wniosek złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia. Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków, Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego sporządzi listę najemców, szeregując otrzymane w ramach naboru wnioski w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. W przypadku rezygnacji osoby umieszczonej na liście najemców z zawarcia umowy najmu mieszkania, na listę najemców wpisana zostanie kolejna osoba, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

KOSZTY MIESZKANIA W NOWYM OSIEDLU

Najemca mieszkania w nowych blokach przy ul. Naftowej będzie musiał ponieść koszty tzw. partycypacji i kaucji rocznego czynszu. Zależeć to będzie przede wszystkim od metrażu mieszkania. Przy mieszkaniu o powierzchni 41 metrów kwadratowych i kwocie partycypacji 1300 złotych za metr kwadratowy, da to sumę około 53 000 złotych. Do tego dodać należy kaucję w postaci rocznego czynszu, co przy 41-metrowym mieszkaniu da rocznie sumę ok. 9500 złotych. Najemca poniesie więc koszt ok. 62 000 złote. W przypadku największego 70-metrowego mieszkania kwota partycypacji wyniesie ok. 90 000 złotych, a roczna kaucja czynszowa ok. 16 000 złotych. Łączny koszt wyniesie więc ok. 107 000 złotych. Co ważne, zarówno kwota partycypacji, jak i kaucji czynszowej podlega zwrotowi (z uwzględnieniem aktualnej inflacji) w przypadku wcześniejszej wyprowadzki lub na zasadach spadkowych w przypadku śmierci najemcy.

INWESTYCJA W LICZBACH
6 sześciokondygnacyjnych bloków powstaje przy ul. Naftowej
74 metry kwadratowe ma największe mieszkanie na nowym osiedlu
288 mieszkań znajduje się w nowo budowanych blokach
374 miejsca parkingowe zaplanowano na nowym osiedlu
Ok. 62 000 złotych to koszt partycypacji i rocznej kaucji czynszowej dla najemcy mieszkania o powierzchni 41 metrów kwadratowych
Ok. 107 000 złotych to koszt partycypacji i rocznej kaucji czynszowej dla najemcy mieszkania o powierzchni 70 metrów kwadratowych
Ok. 270 000 złotych tyle dla porównania wynosi koszt zakupu 41-metrowego mieszkania po cenie rynkowej w stanie deweloperskim bez kosztów wykończenia.

Aby obejrzeć mieszkania kliknij TUTAJ

Całkowita procedura i zasady ubiegania się o najem w ramach inwestycji przy ul. Naftowej w Sosnowcu

 

Back to top