– Nowa umowa – dobre, stare ceny

Od 1 czerwca 2024 roku będzie obowiązywała nowa, dwuletnia umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sosnowca. Znamy już stawkę za wywóz śmieci.

Zazwyczaj nowa umowa wiąże się ze zmianą stawki na wyższą. Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dwóch lat, a przede wszystkim stale rosnącą w tym czasie inflację, dochodzącą do kilkunastu procent, można było zakładać, że opłata zmieni się na wyższą.

W Sosnowcu tak się nie stanie, ponieważ opłata za wywóz śmieci pozostanie na obecnym poziomie, czyli 27,7 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane. Nowa umowa, która będzie obowiązywała od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2026 gwarantuje mieszkańcom, że stawka nadal będzie jedną z najniższych wśród dużych miast w regionie – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Za wywóz odpadów nadal odpowiedzialna będzie firma Remondis MPGO Sosnowiec, która ma siedzibę w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego.

Obecnie Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi objętych jest 174 763 mieszkańców Sosnowca (stan wg. złożonych deklaracji) oraz 2410 nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Na podstawie danych za rok 2023 rok, liczba odpadów odebranych w ramach Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wyniosła:
– 67 630,30 ton odebranych bezpośrednio z nieruchomości,
– 4 360,50 ton przyjętych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych „Ekostacja Juliusz”.

Stawka 27,70 od osoby obowiązuje od grudnia 2020.

Back to top