– Nowoczesny samochód dla DPS nr 1

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu będzie miał do dyspozycji nowy samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózku inwalidzkim. Dzięki środkom z PFRON oraz miejskim finansom placówka zakupi samochód marki Renault Trafic Combi.

Dotychczasowy samochód miał już swoje lata i ze względu na długotrwałą eksploatację i koszty napraw przestał być ekonomiczny w użytkowaniu. Warto nadmienić, że mieszkańcy naszego domu bardzo często korzystają z samochodu m.in.: na wyjazdy do lekarzy specjalistów, w tym poza teren Sosnowca, do szpitali oraz na zajęcia kulturalno – rekreacyjne – podkreśla Ilona Osiak, dyrektor DPS nr 1 w Sosnowcu.

Łączny koszt zakupu to prawie 240 tys. zł. – 104 tys. pochodzą ze środków gminy, pozostała kwota to środki PFRON. Nowy, funkcjonalny samochód na pewno pomoże placówce w realizacji codziennych działań – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Warto w tym miejscu nadmienić, że placówka jest w trakcie przekształcenia z profilu dla osób w podeszłym wieku na placówkę typu: „.. dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych”. – Prawie wszyscy nasi  mieszkańcy są osobami niepełnosprawnymi, (posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności), a wielu z nich ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Posiadanie samochodu jest nam niezbędne do codziennego funkcjonowania placówki. Bardzo się cieszmy, że będziemy mogli korzystać już niebawem z nowoczesnego auta, które ułatwi nam codzienną misję, którą realizujemy w DPS nr 1 – dodaje dyrektor Osiak.

 

Back to top