– Konrad Dębowiec z SP nr 6 w gronie najlepszych

23 kwietnia w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki ze Śląską Kurator Oświaty Aleksandrą Dylą.

Wśród najlepszych znalazł się Konrad Dębowiec, uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Juliusza Słowackiego, który zdobył tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego, Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki oraz tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Fizyki. W tym ważnym wydarzeniu Konradowi towarzyszyła Pani Dyrektor- Iwona Szumilas-Kasińska.

Uczniowie otrzymali gratulacje od zaproszonych gości, wśród których znalazł się Wiceminister Edukacji Henryk Kiepura, Wojewoda Śląski Marek Wójcik oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Przypominamy, że Konrad jest laureatem wielu innych konkursów wiedzowych rangi miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, stypendystą Programu Stypendialnego Elektrociepłowni Będzin oraz uczestnikiem programu „Uniwersytet Najlepszych”. Jako laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych Konrad jest nie tylko zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i matematyki, ale przede wszystkim zostanie przyjęty do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

 

 

 

Back to top