– „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny – etap II”

W związku z ubieganiem się przez Gminę Sosnowiec o udzielenie dofinansowania dla projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny – etap II” w naborze nr.: FESL.10.06-IZ.01-010/23 uprzejmie informujemy, iż po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej, złożony wniosek został oceniony pozytywnie, niemniej z uwagi na niewystarczające środki finansowe przeznaczone w ramach naboru, projekt nie uzyskał dofinansowania i na chwilę obecną znajduje się na 2 pozycji listy rezerwowej. Szczegółowa lista ocenionych wniosków znajduje się w załączonym do niniejszej informacji pliku.

Ponadto, w związku z wątpliwościami gmin partnerskich w zakresie uzyskanej w ramach konkursu punktacji, Lider projektu – Gmina Sosnowiec, reprezentująca wspólne stanowisko wszystkich gmin, złożyła protest wobec podjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego decyzji.

O postępach w toczącej się sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco. Tym samym na obecny moment realizacja przedmiotowego projektu jest wstrzymana.

Więcej informacji o przedmiotowym naborze i jego wynikach znajdą Państwo pod linkiem

Back to top