– Sukces uczennicy SP 15

Ogromny sukces uczennicy Szkoły Podstawowej nr 15  im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu, która została laureatem dwóch wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Emilia Malecka, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 15  im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu jest laureatem: wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego oraz z języka polskiego.

23 kwietnia w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczysta ceremonia, której przewodniczyła Pani Aleksandra Dyla – Śląski Kurator Oświaty, podczas której wręczono zaświadczenia uczniom osiągającym najlepsze wyniki w roku szkolnym 2023/2024.  W trakcie spotkania uczniowie otrzymali gratulacje od zaproszonych gości – Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszarda Koziołka oraz Wiceministra Edukacji – Henryka Kiepury. Śląski Kurator Oświaty przekazał również gratulacje dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15  im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu – Anny Maleckiej.

Podczas uroczystości uczennicę reprezentowała wicedyrektor szkoły Izabela Siwek, ponieważ Emilia Malecka przebywała na wyjeździe w Ankarze w szkole  Hasan Ali Yucel Ortaokulu w ramach projektu ERASMUS+ (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego), realizowanego przez SP 15 ze szkołą w Turcji. Uczennica od najmłodszych lat wykazuje się bardzo dużymi zdolnościami językowymi, od dwóch lat jest przewodniczącą szkoły i dzięki jej innowatorskim pomysłom w niweckiej podstawówce zaszło wiele pozytywnych zmian na rzecz społeczności uczniowskiej. Jest inicjatorką szkolnej strefy relaksu i strefy malucha.  Dzięki wysokim osiągnięciom w nauce Emilka zostanie przyjęta do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

Back to top