– Baza w rozbudowie – kolejne boiska przy Kresowej

W 2009 roku zostało wybudowane boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem przy Stadionie Ludowym. Teraz przyszła pora na modernizację.

Nawierzchni boiska ma wymiary 110 x 75,4 m wraz z wybiegami (pole gry 100 x 68 m). – Zadanie zrealizujemy w formule zaprojektuj i wybuduj. Główne roboty budowlane obejmują rozbiórkę istniejącej nawierzchni syntetycznej oraz piłkochwytów i zastąpieniu ich nowymi. Zadbamy też nawadnianie boiska – mówi Jerzy Górak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Zgodnie z umową termin na wykonanie prac firma P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda z Preczowa ma 6 miesięcy od dnia podpisania umowy a koszt realizacji wynosi 2 mln zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – Edycja 2022 w kwocie do 2 000 000,00 zł, która po przedłożeniu w MSiT zawartej umowy ulegnie korekcie. Dodatkowo Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach udzieliła gminie na to zadanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności.

To nie koniec zmian przy kompleksie treningowym na Kresowej, ponieważ tuż obok powstaną cztery kolejne boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montażem ogrodzenia i oświetlenia. Wkrótce ruszy przetarg – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Ta inwestycja również zostanie zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji wynosi cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Nowe cztery boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej zapewniać będą atrakcyjną i wysokiej jakości przestrzeń szkoleniowo-treningową umożliwiającą rozwój umiejętności sportowych w szczególności u dzieci i młodzieży. Boiska zlokalizowane zostaną w obrębie istniejących boisk o nawierzchni z trawy naturalnej i stanowić będą rozbudowę istniejącej infrastruktury szkoleniowo-treningowej.

Parametry boisk:

– boisko A – 60 x 35 m wraz z wybiegami oświetleniem i odwodnieniem

– boisko B – 40 x 20 m wraz z wybiegami oświetleniem i odwodnieniem

– boisko C i D – 10 x 15 każde wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem

Zadanie to również otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – Edycja 2023 w kwocie do 2 000 000,00 zł. Dodatkowo Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach udzieliła gminie na to zadanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności.

 

Back to top