– Nowy kierunek w CKZiU – technik gospodarki nieruchomościami

24 czerwca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 odbyło się spotkanie robocze dotyczące opracowania podstawy programowej kształcenia w nowym zawodzie technik  gospodarki nieruchomościami.

W spotkaniu uczestniczyli:  Senatorka Joanna Sekuła, Śląski Kurator Oświaty Aleksandra Dyla, Zastępca Dyrektora Śląskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Sosnowcu Grzegorz Raczek, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Robert Wanic, przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Marek Urban Prezes Zarządu oraz  Marian Uhenek oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Zbigniew Zalas.

Na spotkaniu omówiono cele i zakres  kształcenia w zawodzie technik gospodarki nieruchomościami. Ustalono również kryteria weryfikacji. Kształcenie w  zawodzie planowane jest w ramach eksperymentu pedagogicznego w CKZiU w Technikum nr 2 Architektoniczno- Budowlanym w Sosnowcu.

 

 

 

Back to top