– Wystawa fotografii Krystyny Łyczywek pt. Ecce Homo

24 maja w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki otwarta została wystawa fotografii Krystyny Łyczywek pt. Ecce Homo.

Krystyna Łyczywek z domu Wiza urodziła się w 1920 roku w Poznaniu, zmarła 2021 w Szczecinie. Była polską dziennikarką, fotografką, romanistką, tłumaczką literatury francuskiej, członkinią honorową ZPAF, Fotoklubu RP, Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego (STF), Fotoklubu Katalonii, Polish American Photographic Club w Nowym Jorku i in. Niewątpliwie była bardzo zasłużoną nestorką polskiej fotografii, niech to jednak nie przysłania nam zasadniczego waloru jej twórczości: jej wymowy artystycznej.
Tymczasem Łyczywek przejawiała niezwykłą wrażliwość zarówno na temat, którym tak często stawał się dla niej człowiek w najróżniejszych sytuacjach i kondycjach ludzkiej egzystencji, lecz także wrażliwość na plastykę kadru, kompozycję, uchwycone światło. Fotografie Łyczywek, jeśli spojrzymy na nie poza kontekstem socjologicznym, ukazują nam swoje piękno zamknięte w przemyślanej czarnobiałej formie. Dlatego też wystawa jej fotografii w Galerii Extravagance w SCS-ZS nie jest wystawą historyczną, lecz artystyczną. Jej celem jest przybliżenie odbiorcom twórczości Łyczywek jako fotografii współczesnej: świadomej, afirmatywnej wobec człowieka, dostosowującej narzędzia ekspresji do zamierzonego efektu, nastawionej na dialog z odbiorcą.
Małgorzata Malinowska-Klimek, kuratorka

Fotografować trzeba sercem, podchodzić z sympatią do ludzi, tak, żeby czuli, że się fotografowi podobają. Czy jestem bardziej dokumentalistką, czy artystką? Trudno to rozdzielić, nikt takiego pytania nie zadaje np. uznanym reporterom. Jestem dokumentalistką i fotografką. Wszystko zależy od estetyki obrazu i tego decydującego momentu, o którym mówił Cartier-Bresson.
Krystyna Łyczywek (fragment wywiadu).

Kuratorki: Ewa Łyczywek-Pałka, Małgorzata Malinowska-Klimek. Wystawa w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki potrwa do 15 września 2024. II część wystawy będzie prezentowana w Niegalerii w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4, dostępna dla zwiedzających od 23 maja do 17 czerwca 2024 roku, od czwartku do niedzieli w godzinach otwarcia Teatru.

Back to top