– Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi powstało przy ul.Szpitalnej

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi powstało na piątym piętrze Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej.

– Zależało nam aby powstało takie miejsce, w którym osoby bezdomne, po wypisaniu ze szpitala będą mogły otrzymać dalszą pomoc. Myślę o pacjentach leżących i przewlekle chorych – mówi Leszek Falis Dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.  Schronisko zapewnia 15 miejsc całodobowych osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają pomocy medycznej. Powstanie ośrodka wynika z ustawy o pomocy społecznej – dodaje dyrektor Falis.

Placówka ma zapewniać podopiecznym nie tylko całodzienne wyżywienie i tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi. Jak mówią pracownicy placówki chodzi także o aktywizację społeczną i w konsekwencji uzyskanie samodzielności życiowej.

-Warto podkreślić, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego schronienia  osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, jednak mogą tu przebywać nie dużej  niż przez 4 miesiące podkreśla Naczelnik Wydziału Zdrowia UM Joanna Gronczewska. W tym miejscu mogą przebywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wydanej przez gminę. Ponadto w schronisku realizowany będzie również program: „W drodze do samodzielności” skierowany na rzecz osób bezdomnych lub zagrożonych marginalizacją społeczną z powodu problemu alkoholowego. Program wpisuje się w realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Chodzi o wdrożenie zadań profilaktyczno – interwencyjnych, informacyjno-edukacyjnych, wspierających i aktywizujących oraz opiekuńczych – mówi Joanna Gronczewska.

Program będzie realizowany w ramach współpracy m.in.: Schroniska, Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/placówek współpracujących przy realizacji programu oraz grup wsparcia i grup samopomocowych oraz klubów abstynenckich.

 

Back to top