– NaftNova – są jeszcze wolne mieszkania

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza nabór uzupełniający (IV) wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania wchodzącego w skład inwestycji mieszkaniowej przy ul. NAFTOWEJ w Sosnowcu budowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Topolowej 6/22 przy udziale Gminy Sosnowiec w formie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 8-12 lipca 2024. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania TUTAJ oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Gospodarki Lokalowej przy ul. Mościckiego 14 (I piętro, pok. 115). Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z naborem, w tym informacje o wolnych do wynajęcia lokalach mieszkalnych znajdują się na stronie internetowej inwestora. Informacji na temat naboru udziela również ww. Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod numerami telefonu +48 32/296-07-85, 32/296-05-07, 32/296-08-78. Na chwilę obecną wolnych pozostaje kilkanaście lokali mieszkalnych, o metrażach od 51m² do prawie 75m².

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście (zalecane) w Urzędzie Miejskim Wydział Gospodarki Lokalowej przy ul. Ignacego Mościckiego 14 (I piętro, pokój 115), począwszy od dnia 8 lipca 2024 r. od godziny 7:30 lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki UM Sosnowiec na ePUAP-ie: /f0330ogrc7/skrytka) albo przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym na adres Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: “WGL nabór wniosków ul. Naftowa” (liczy się data stempla pocztowego).

 

 

 

 

Back to top