– Sosnowiec w międzynarodowym projekcie

„CICADA4CE – skuteczność w zarządzaniu adaptacją do zmiany klimatycznej poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej” to projekt współfinansowany ze środków Programu UE Interreg Europa Środkowa, w którym jednym z 12 europejskich partnerów jest miasto Sosnowiec.

Celem projektu CICADA4CE jest stworzenie skutecznych miejskich strategii adaptacji do zmiany klimatycznej, które zostaną wypracowane we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami w ramach działań miejskich laboratoriów innowacji. W trakcie realizacji projektu w naszym mieście powstanie również mała eko-inwestycja, której innowacyjne założenia zostaną przygotowane przez uczniów sosnowieckich szkół w ścisłej współpracy z ekspertami. Zaangażowanie w działania
mieszkańców Sosnowca umożliwi przygotowanie lokalnych rozwiązań będących jednocześnie odpowiedzią na negatywne skutki zmiany klimatycznej i na realne potrzeby sosnowiczan.

Indywidualnych mieszkańców, organizacje społeczne, instytucje i wszystkich zainteresowanych udziałem w realizacji projektu interesariuszy zapraszamy do kontaktu:  Tomasz Przedpełski, geolog.powiatowy@um.sosnowiec.pl lub pod numerem telefonu 032 296 0 715.
Liderem projektu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Rozpoczęcie projektu: 01 czerwca 2024
Zakończenie projektu: 30 listopada 2026
Budżet projektu: 2. 143,840 EUR
Dofinansowanie EFRR: 1.715,072 EUR

Back to top