– Apele o zaprzestanie wycinki drzew w mieście

Podczas obrad sierpniowej sesji Rady Miejskiej sosnowieccy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do Lasów Państwowych o zaprzestanie wycinki drzew na terenie miasta i objęcie Lasu Zagórskiego oraz sosnowieckiego boru wokół dzielnic Sosnowca: Juliusza, Ostrów Górniczych i Maczek szczególną ochroną jako lasy. Wcześniej o ponowne przeanalizowanie planu wycinki drzew prowadzonych w Lesie Zagórskim apelował prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Apel w formie uchwały zostanie przekazany zarówno Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych jak również Prezesowi Rady Ministrów. Poniżej treść apelu, którego poparło podczas głosowania 24 sosnowieckich radnych przy jednym głosie wstrzymującym się.

Apelujemy do Lasów Państwowych o rezygnację z zamiaru wycięcia lasów w Sosnowcu. Wycinki w mieście prowadzone są na niepokojąco dużą skalę, co budzi coraz większy niepokój mieszkańców czy ekologów. Jednocześnie apelujemy o objęcie Lasu Zagórskiego oraz sosnowieckiego boru wokół Juliusza, Ostrów i Maczek szczególną ochroną jako lasy o zwiększonej funkcji
społecznej zgodnie z ,,Wytycznymi do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” – załącznika do Zarządzenia Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 5.07.2022r.

Sosnowiec leży w najbardziej skażonym regionie przemysłowym w Europie, gdzie skażenie powietrza niejednokrotnie bije rekordy europejskie. Lasy w Sosnowcu to niewątpliwie lasy ochronne o wybitnej funkcji społecznej i nie wolno ich traktować tylko jako źródła doraźnego zysku. Stanowią darmowy filtr, który wyłapuje rocznie około tysiąca ton szkodliwych pyłów i gazów które nie trafiają do naszych płuc.

W istocie są one zielenią miejską, wartościową nie tylko dla mieszkańców Sosnowca. Istotnie przyczyniają się również do łagodzenia skutków zmian klimatu, co bezpośrednio przekłada się na jakość życia w mieście. Trudno przecenić dobroczynne działanie tych lasów. Raz jeszcze w imieniu mieszkańców, ekologów oraz przyrodników apelujemy o zaprzestanie dewastacji bezcennego dziedzictwa przyrodniczego i społecznego naszego Miasta.

Pismo w sprawie przeanalizowania planu wycinki drzew prowadzonych na trenie miasta zostało także przesłane przez Urząd Miejski do Nadleśnictwa Siewierz.

Musimy działać, dlatego w minionym tygodniu zwróciliśmy się do Lasów Państwowych o ponowne przeanalizowanie planu wycinki drzew prowadzonych w Lesie Zagórskim – na terenach gdzie miasto nie jest właścicielem.Ostatnie zmiany regulacji umożliwiły tworzenie tzw. „Lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a za takowy uważamy Las Zagórski. Mam nadzieję, że z uwagi na zachodzące zmiany klimatyczne i rolę lasów jaką pełnią w ekosystemie miejskim nasz wniosek wraz z apelem radnych zostanie rozpatrzony pozytywnie – podkreśla prezydent Sosnowca.

Back to top