– Ciepłe mieszkanie – rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie

W dniach 9 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2025 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Celem przyznanego dofinansowania jest poprawa jakości powietrza poprzez:

  • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (konieczna likwidacja kotła/ pieca na paliwo stałe)
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła

oraz poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym poprzez:

  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii  i Gospodarki Odpadami  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 105,107 tel. 32 2960574, 32 2960825 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tj. w godz. 7.30 – 18.00 poniedziałek, 7.30 – 15.30 wtorek – czwartek, 730 – 1300 piątek.

Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 6 Prezydenta Miasta Sosnowca  z dnia 4 stycznia 2023r. w sprawie określenia sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Sosnowca znajduje się TUTAJ

 

Back to top