– Ogłoszenie w sprawie rozliczenia dotacji celowych z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W dniu 22.12.2023 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Centrum Informacji Miejskiej będą nieczynne. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7.30-13.00.

Informujemy, że termin składania wniosków rozliczających dotacje celowe przyznane  w 2023r. z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do których należą:

  • zadania inwestycyjne ograniczające niską emisję poprzez modernizację systemów grzewczych;
  • zadania inwestycyjne związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest;
  • zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ( podłączenie do sieci kanalizacyjnej, instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków);
  • zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,

 upływa dnia  30 listopada  2023r.

Wnioski rozliczające dotacje należy składać w Wydziale Ekologii  i Gospodarki Odpadami  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 105,107 tel. 32 2960574, 32 2960825 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tj. w godz. 7.30 – 18.00 poniedziałek, 7.30 – 15.30 wtorek – czwartek, 7.30 – 13.00 piątek oraz za pośrednictwem:e-PUAP, drogi elektronicznej na e-mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl i poczty na adres:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski

Al. Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

Back to top