– „Staszic” z pierwszą międzynarodową maturą w Zagłębiu

IV LO im. S. Staszica dołącza do elitarnego grona szkół z programem matury międzynarodowej IB. Popularny „Staszic” będzie pierwszą szkołą w Zagłębiu, której udało się przejść cały, wymagający proces certyfikacji. Szkoła otrzymała już zgodę Barbary Nowackiej, Minister Edukacji Narodowej.

Zabiegaliśmy o to kilka lat. Gościliśmy w szkole przedstawicieli International Baccalaureate Organization (IBO) którzy sprawdzali naszą szkołę pod wieloma kątami: od zabezpieczeń pomieszczeń w których znajdują się karty matur po to co najważniejsze czyli program nauczania – wyjaśnia Grzegorz Walotek, dyrektor IV LO im. Staszica.

Po spełnieniu bardzo wielu warunków, w tym przejście 20 nauczycieli przez certyfikowane szkolenia , szkoła uzyskała autoryzację do wprowadzenia Diploma Programe. Nasi nauczyciele musieli przygotować autorskie programy nauczania, które zostały poddane gruntownej analizie przez konsultantów IBO – dodaje dyrektor Walotek.

Dobrej kadrze musi towarzyszyć wyposażenie placówki. Szkoła musi posiadać pracownie chemiczną, biologiczną i fizyczną , w których znajduje się wysokiej jakości sprzęt i pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzania eksperymentów i prac projektowych, a biblioteka powinna być zaopatrzona w odpowiednie pozycje anglojęzyczne.- Jest  to wielki krok w rozwoju szkoły. Znacznie wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną! Młodzież oddziału międzynarodowego będzie mogła wyznaczać własną ścieżkę rozwoju. W ramach bloku  przedmiotów społecznych oferujemy: historię, , geografię, ekonomię, zarządzanie biznesem, filozofię i psychologię.  Natomiast w ramach bloku przedmiotów przyrodniczych: biologię, chemię, fizykę i środowisko i społeczeństwo. Nawet w przypadku matematyki oferujemy dwa nurty jej kształcenia: matematykę teoretyczną  i matematyką stosowaną. W tej wyjątkowej chwili chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w ten bardzo trudny, czasochłonny proces. Dziękuję Pani Wicedyrektor- koordynatorce programu IB, dziękuję nauczycielom za wytrwałość i sumienną pracę. Bez wsparcia prezydenta miasta nie byłoby to możliwe. Znamienne, że ta niewątpliwie historyczna chwila zdarza się w 130-tym roku istnienia szkoły – wymienia dyrektor IV LO.

Pierwszym rocznikiem, który będzie mógł skorzystać z programu będą obecni ósmoklasiści. O tym jakie warunki trzeba spełnić, by aplikować do oddziału międzynarodowego będzie można dowiedzieć się w sobotę 23 marca w czasie Dnia Otwartego „Staszica”. Szkolna społeczność zaprasza wszystkich zainteresowanych od godz. 10:00 do 13.00.

Gratuluję całej społeczności szkolnej tego osiągnięcia. Wiem , jak wiele wysiłku całe grono pedagogiczne z dyrektorem Grzegorzem Walotkiem włożyło, aby spełnić wszystkie wymagania.  To bardzo dobra inwestycja w talenty i  wykształcenie  młodych ludzi , czym otwierają sobie drogę na najznakomitsze uniwersytety całego świata. To również bardzo wartościowy krok w rozwoju miasta – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

 

 

Back to top