– BeePathNET – Pszczela Ścieżka

Sosnowiec w programie BeePathNet – Pszczela Ścieżka

Sosnowiec jest jednym z czterech europejskich miast czerpiących praktykę z Lublany, które przystąpiło do kolejnej edycji projektu BeePathNet. Razem z Bergamo (Włochy), Bansko (Bułgaria) oraz Osijek (Chorwacja) będziemy podejmować działania mające na celu ochronę pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających, m.in. poprzez udział w międzynarodowym projekcie BeePathNet, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Sosnowiec do swojej części projektu zaangażował wiele osób, którym dobro przyrody leży głęboko na sercu. Udało się również znaleźć osoby, którym pszczoły są bliskie i które chcą dzielić się wiedzą na temat tych pożytecznych i pięknych owadów. Sosnowiczanki i sosnowiczanie wspólnie zjednoczyli się w projekcie, by na terenie miasta powstała Pszczela Ścieżka. Wkrótce usłyszycie wiele dobrego na temat Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu.


Pierwsze duże spotkanie na temat Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu za nami

Najpierw wszyscy uczestnicy projektu wysłuchali rad Krzysztofa Poppe, zawodowego pszczelarza, działającego w stowarzyszeniu „Śląskie miody – pasieki miejskie”. Gość zaprezentował demonstracyjny mini-ul oraz produkty pszczele wytworzone w ramach współpracy stowarzyszenia z sosnowieckimi instytucjami (Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Teatr Zagłębia) i regionalnymi (Radio Katowice, NOSPR w Katowicach).

W trakcie degustacji sosnowieckich miodów rozmawiano o ich walorach promocyjnych dla poszczególnych instytucji i dla miasta.

Pierwsza część warsztatu była poświęcona realizacji narzędzia Urbact’owego: „Dreaming”. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o zwizualizowanie wymarzonej Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu, która mogłaby w przyszłości powstać w naszym mieście, gdyby nie istniały bariery finansowe i prawne. Podczas pracy w kilkuosobowych grupach, przygotowano kilkadziesiąt propozycji, które były omawiane w drugiej części warsztatu.

Spotkanie przyniosło bardzo wiele propozycji z których najlepsze zostaną zrealizowane.


Mamy logo

Pszczela Ścieżka w Sosnowcu ma swój logotyp! Uczestnicy trzeciego spotkania Urban Local Group (ULG), które zostało zorganizowane w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu przy ul. Franciszkańskiej.

Uczestnicy spotkania mieli do wyboru pięć wersji logotypu. Dwie z nich spotkały się z wyjątkowym zainteresowaniem. Ostatecznie członkowie ULG liczbą 15 głosów wskazali na poniższą propozycję.

Autorem logotypu jest Maciej Łydek z Biura Prasowego sosnowieckiego ratusza. Logo będzie wykorzystywane w komunikacji projektu oraz oznakowania miejsc i produktów związanych z Pszczelą Ścieżką w Sosnowcu.


Trzecie spotkanie z ULG – znamy pierwsze konkrety

Trzecie spotkanie ULG to nie tylko wybór logotypu Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu. To także pierwsze decyzje dotyczące budowy Pszczelej Ścieżki i kolejne plany instytucji z terenu miasta. Oto kilka pomysłów:

 • Stworzenie stałej wystawy pn.: „Historia i współczesne oblicze apiterapii” w Muzeum Medycyny i Farmacji należącym do Wydziału Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Stworzenie ogólnodostępnego punktu bibliotecznego w Wyższej Szkole Humanitas poświęconego tematyce pszczelarstwa. Dla czytelników przygotowany zostanie także punkt relaksacyjny oraz stała wystawa tematyczna.
 • Hospicjum św. Tomasza do oferty swojego sklepu dobroczynnego zlokalizowanego w Plastrach Miodu wprowadzi gadżety wykonane z wosku. Rozważana jest możliwość wytłaczania logo Pszczelej Ścieżki na wykonywanych przez podopiecznych mydełkach, które również sprzedawane są w sklepie. Na terenie Hospicjum (ul. Hubala-Dobrzańskiego 131) powstanie łąka kwietna oraz kolorowe tablice informacyjne dotyczące pszczelarstwa. Będzie to uzupełnienie wystaw przygotowywanych przez Zamek Sielecki (życie pszczoły) i Muzeum Medycyny i Farmacji (apiterapia).
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II przygotuje film instruktażowy dotyczący właściwego postępowania w przypadku użądlenia przez pszczołę. Na terenie szpitala zasadzone zostaną rośliny miododajne, które zostaną opisane na specjalnych tabliczkach informacyjnych oraz zainstalowane zostaną domki dla owadów.
 • Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu i Teatr Zagłębia poinformowały o chęci rozbudowy pasiek, które funkcjonują przy ich obiektach, natomiast Wyższa Szkoła Humanitas i Śląski Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmacji) potwierdziły chęć założenia w 2022 roku własnych pasiek. SUM będzie wykorzystywał ule również w celach dydaktycznych podczas prowadzonych wykładów z apiterapii.

Liczymy na to, że wszystkie te plany uda się zrealizować. Na pewno przed wszystkimi uczestnikami projektu wiele pracy, ale efekt może być wspaniały – podsumowały koordynatorki ULG w Sosnowcu.


„Przytul pszczołę” – konkurs na pszczelą maskotkę

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie plastycznym „Przytul pszczołę – konkurs na pszczelą maskotkę”. Konkurs jest organizowany przez Dział Instruktażu i Promocji w ramach udziału Biblioteki w projekcie budowy sosnowieckiej pszczelej ścieżki, która jest częścią Projektu BeePathNet Reloaded. Konkurs potrwa od 1 do 21 grudnia 2021 r. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maskotki pszczoły oraz nadaniu jej wymyślonego przez siebie imienia. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia 2021 r. Prace należy dostarczyć osobiście do Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) w godzinach jej otwarcia lub przesłać na adres pocztowy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie sosnowieckiej Mediateki.


Sosnowiec z lotu… pszczoły

„Macie jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce” – takie zdanie często słyszą sosnowiczanie od gości z innych części naszego kraju. Sosnowiec bierze udział w międzynarodowym projekcie poświęconym pszczołom. W kilku miejscach stolicy Zagłębia Dąbrowskiego pojawią się ule, a w całym mieście powstanie specjalna „Pszczela Ścieżka”. O tym gdzie dowiemy się niebawem.


Pierwsza pomoc przy użądleniach

Czy wiesz, że pszczoła miodna może użądlić tylko raz w swoim życiu? Wiesz czym różni się pszczoła od osy?

A czy wiesz co zrobić po użądleniu? Zobacz naszą prezentację o pierwszej pomocy przy użądleniach.


Budzimy Pszczoły

21 marca w Parku Harcerskim przy ulicy Ostrogórskiej „Budzimy Pszczoły”. Zapraszamy od godz. 11.00 do 12.15. Zapraszamy!

W ramach projektu „BeePathNet Reloaded” będziemy zawieszać na drzewach pomalowane przez dzieci ze szkół i przedszkoli domki dla owadów. Czekają konkursy i zabawy dla dzieci, nawiązujące tematycznie do pszczół i pierwszego dnia wiosny.

Stanowisko 1 – Malowanie na folii – Wiosenna łąka pełna owadów.

Stanowisko 2 – Wiosenna Quizomania – Konkurs z nagrodami dotyczący wiedzy o wiośnie (w tym o pszczołach).

Stanowisko 3 – Wiosenne zabawy animacyjne:

 • Pszczoły w ruch – biegi z przeszkodami,
 • Wiosenna sałatka owocowa – zabawa z chustą animacyjną,
 • Pasieka – dzieci łączą się w pasieki na bazie podobieństw ubioru, koloru włosów itp.,
 • Truteń – zabawa na zasadach podobnych do berka,
 • inne tego typu zabawy ruchowe.

Stanowisko 4 – Warsztaty i pokaz puszczania ogromnych baniek mydlanych – Bańkę łap.

Stanowisko 5 – Malowanie buziek – Oznaki wiosny.


Budzą się pszczoły, zwiększa się intensywność pracy

Mamy dla Was wieści prosto z Bułgarii. Członkowie sosnowieckiego zespołu projektowego biorą udział w międzynarodowej sesji transferowej w Bańsku.

Spotkanie wszystkich partnerów projektu (Lublana, Osijek, Bergamo, Bańsko, Sosnowiec) poświęcone jest postępom w realizacji działań projektowych w każdym miast oraz modułowi edukacji ekologicznej.


Przyjaciele pszczół! Jest temat!

„Śląskie dla pszczół” pod takim hasłem Urząd Marszałkowski w Katowicach organizuje otwarty konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Jego celem jest ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin oraz edukacja ekologiczna i promocja w zakresie pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego.

 • Wnioski przyjmowane są od 8 do 29 kwietnia 2022 roku.
 • Maksymalna kwota dotacji = 25 tys. zł
 • Kwota dotacji nie może przekroczyć 95% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych), z zastrzeżeniem pkt. 2.

Kto może otrzymać wsparcie?

Podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze objętym celem i złożeniom Konkursu:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu powyższej ustawy,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Szczegóły pod tym linkiem: https://www.slaskie.pl/content/czas-na-pszczoly


Światowy Dzień Pszczoły w Sosnowcu,  20 maja 2022

20 maja odbędą się największe w historii miasta obchody Światowego Dnia Pszczoły! Dlaczego miasto tak mocno stawia na wydarzenia związane z „pszczelą” tematyką?  To właśnie Pszczołom zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności na całym świecie. Te pożyteczne owady zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których wytwarzane są produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Szacuje się, że gdy wymrą pszczoły ludzie wyginą zaledwie 4 lata po nich. A populacja pszczół w skali świata stale się zmniejsza.

Plik do pobrania:

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, bazując na danych ONZ wynika, że 84 proc. z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie wymaga zapylania przez owady, głównie pszczoły, a wyłącznie te ostatnie zapylają 90 proc. tych roślin. Pszczoła robotnica żyje zaledwie 38 dni latem i w tym czasie produkuje 1/12 łyżeczki miodu.

Eksperci alarmują o pojawieniu się Zespołu Masowego Ginięcia Pszczoły Miodnej (ang. Colony Collapse Disorder, CCD), jest to zespół chorobowy powodujący wymieranie całych pszczelich rodzin. Spadek liczebności owadów zapylających już dziś powoduje straty w sektorze produkcyjnym i medycznym, ma także fatalne skutki dla środowiska.

Światowy Dzień Pszczoły w Sosnowcu to kilkadziesiąt imprez na terenie całego miasta. Do akcji zgłosiły się niemal wszystkie instytucje działające na terenie Sosnowca: miejskie domy kultury, muzea, ośrodki sportowe, Śląski Uniwersytet Medyczny, Centrum Pediatrii, biblioteka, przedszkola i szkoły oraz hospicjum, nadleśnictwo Siewierz a nawet strefa ekonomiczna i miejski zakład komunalny. Wszyscy jednoczą się w jednym celu – pomocy pszczołom.


Letnie warsztaty pszczelarskie


Z okazji Letniego Grania Przedstawień Teatralnych zapraszamy dzieci i ich opiekunów na warsztaty pszczelarskie. Od ponad dwóch lat, dzięki współpracy z organizacją Śląskie Miody, pszczoły zamieszkują teatralną pasiekę. Dlatego staramy się wykorzystać każdą okazję, by działać edukacyjnie wokół życia tych niezwykle pożytecznych owadów –podczas warsztatów poznamy tajniki życia wewnątrz ula, dowiemy się też, skąd się bierze miód i produkty pszczele. Każdy uczestnik i każda uczestniczka warsztatów wykona małą świeczkę z pszczelego wosku.
TERMIN: 11 i 12 czerwca w godz. 12:00-13:30
ZAPISY: edukacja@teatrzaglebia.pl. W tytule maila proszę wpisać: Letnie Warsztaty Pszczele. W treści wiadomości prosimy podać wiek dziecka oraz informację, ilu opiekunów będzie uczestniczyło w warsztacie.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
KOSZT: udział w warsztatach płatny 10 zł/os. Płatność gotówką na miejscu.


Mamy pierwsze zbiory miodu z uli znajdujących się obok budynku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Sosnowcu. To miód akacjowy i musicie nam uwierzyć na słowo: jest przepyszny!

 


Park Kuronia w Kazimierzu Górniczym na kilka dni zamieni się w pszczelą stolicę. Od 11 do 15 lipca zapraszamy na całą masę atrakcji, zaczynamy codziennie o godzinie 11.00 i bawimy się do 13.00.

11.07 animacje/warsztaty „Pszczele hotele” – wykonywanie hoteli dla pszczół z ekologicznych materiałów np. papierowych słomek, warsztatom towarzyszą animacje (gry, zabawy, piosenki).
12.07 animacje/warsztaty „Pszczoła -biedronka” – na przygotowanych planszach służących do gry w kółko i krzyżyk, gra pszczoła i biedronka. Zasady jak w kółko i krzyżyk lecz na planszy będą układane pszczółki i biedronki, poza warsztatami animacje dla dzieci
13.07 Pszczele spotkanie – spotkanie z pszczelarzem z Dąbrowskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, opowiadanie dzieciom o roli pszczół w życiu człowieka, gniazdowaniu dzikich pszczół, pasiekach i budowie ula.
14.07 Bee torba – malowanie pszczół na bawełnianych torbach na zakupy
15.07 Mini ogród – ozdabianie doniczek i sadzenie w nich roślinek


W Sosnowcu dobrze wiemy jak ważne są🐝🐝 pszczoły ale edukacji nigdy za wiele. Po MDK „Kazimierz” sosnowieckie Muzeum Pałac Schoena zaprasza na warsztaty pszczelarskie. Pierwsze odbędą się 26 lipca, a kolejne 23 sierpnia.


➡️W czasie zajęć dzieci będą miały okazję poznać fascynujące życie pszczelej rodziny. Dowiedzą się dlaczego praca pszczół i innych owadów zapylających jest tak ważna dla naszego środowiska. Uczestnicy zobaczą pszczoły w trakcie ich pracy; oglądają muzealną pasiekę; słuchają ich bzyczenia; dotykają, smakują i wąchają różne produkty pszczele: miód, pyłek, wosk, propolis. Na koniec każde dziecko wykona swoją świeczkę z wosku pszczelego.
➡️Zajęcia prowadzi mistrz pszczelarski.
➡️Zapewniamy odzież ochronną.
26.07.2022, g.11.00
23.08.2022, g.11.00
Czas trwania: 1,5 h
Cena: 20 zł od osoby
zapisy pod numerem tel. (32) 363 45 18
ilość miejsc ograniczona
Współorganizator: Pasieka Śląskie Miody


Jesienny odlot w Parku Bioróżnorodności!


Spacer z przewodnikiem, który opowie o roślinności, jaką możemy zobaczyć w Parku Bioróżnorodności. Na takie bezpłatne spotkanie 18 września zaprasza Miejski Zakład Usług Komunalnych.
Na spacerze omówione zostaną rośliny kwitnące jesienią, biologia poszczególnych roślin oraz właściwości lecznicze niektórych z nich oraz jakie gatunki owadów zapylających możemy spotkać jesienią.
Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Spacer rozpocznie się o godz. 14.00 i potrwa ok 90 minut.
Kontakt: Miejski Zakład Usług Komunalnych, Sebastian Kulawiak, s.kulawiak@mzuk.sosnowiec.pl, tel. 515 079 995


Przed weekendem mamy dla Was niespodziankę. Często nie zauważamy roli 🐝w miejskim ekosystemie. Właśnie o tym opowiada nasz najnowszy film.

 


Sosnowiec stolicą BeePathNet „Pszczelej Ścieżki”

Przez kilka dni września Sosnowiec jest stolicą międzynarodowego projektu BeePathNet. Do naszego miasta zjechali przedstawiciele projektu z Bergamo (Włochy), Bansko (Bułgaria), a online są z nami partnerzy z Osijeku (Chorwacja).

Pierwszego dnia 26 września spotkaliśmy się w sosnowieckim Ratuszu rozmawialiśmy o produktach, które powstały w ramach Pszczelej Ścieżki, jak wspierać ich rozwój. Popołudnie spędziliśmy w terenie za zwiedzaniu sosnowieckiej Pszczelej Ścieżki.

Back to top